www.mediawallius.fi

Aloitussivu Ylös MediaWallius Kirjankustannus Kulttuuriaiheet

Viestintäkoulutus Esiintymiskoulutus

*Mediayhteiskunta*

*Radioesiintyminen*

*Tiedottamista vai viestintää* *Televisioesiintyminen*
*Miten saan viestini perille tyrkyttämättä* *Haastatteluun valmistautuminen*

Yllä joitakin teemoja viestintäkoulutuksesta.

Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun yhdessä kartoitamme teidän toiveenne ja sen jälkeen rakennetaan koulutus esille tulleiden tarpeiden mukaan yksilöllisesti.

Koulutuksemme perustuu käytännön toimittaja- ja viestintätyössä saatuihin oppeihin ja kokemuksiin, joita on sitten jalostettu meitä viisaampien asiantuntijoiden ajatuksiin tutustumalla.